AKTUALNOŚCI

Prace budowlano - montażowe

Rozdzielnia 110kV w docelowym obmiarze oczekuje na wprowadzenie linii 110kV lokalnego Operatora.

Rozdzielnia 110kV wraz z Autotransformatorem w zakresie realizacji Fazy I zadnia oczekują kolejny miesiąc na podanie napięcia przez Inwestora zgodnie z planem pierwszego łączenia obiektu.

 

Stan zaawansowania prac montażowych

Rozdzielnia 110kV w docelowym obmiarze oczekuje na wprowadzenie linii 110kV lokalnego Operatora.

Rozdzielnia 110kV wraz z Autotransformatorem w zakresie realizacji Fazy I zadnia oczekują kolejny miesiąc na podanie napięcia przez Inwestora zgodnie z planem pierwszego łączenia obiektu.

 

Rozdzielnia 110kV w docelowym obmiarze, gotowa do podania napięcia

Rozdzielnia 110kV wraz z Autotransformatorem w zakresie realizacji Fazy I zadnia oczekują kolejny miesiąc na podanie napięcia przez Inwestora zgodnie z planem pierwszego łączenia obiektu.

Rozdzielnia 110kV w docelowym obmiarze, gotowa do podania napięcia oczekuje na wprowadzenie linii 110kV lokalnego Operatora.

 

Podanie napięcia na rozdzielnie 110 kV

Rozdzielnia 110kV wraz z Autotransformatorem w zakresie realizacji Fazy I zadnia oczekują na podanie napięcia przez Inwestora zgodnie z planem pierwszego łączenia obiektu. Rozdzielnia 110kV w docelowym obmiarze, gotowa do podania napięcia oczekuje na wprowadzenie linii 110kV lokalnego Operatora.

Próba napięciowa linii 220 kV

Inwestor przeprowadził próbę napięciową i obciążeniową linii 220kV relacji Stacja Jasiniec – Stacja Pelplin – Stacja Gdańsk.

Rozdzielnia 110kV wraz z Autotransformatorem w zakresie realizacji Fazy I zadnia oczekują na podanie napięcia przez Inwestora zgodnie z planem pierwszego łączenia obiektu.