Budowa stacji 400(220)/110 kV Pelplin

 

Media o inwestycji

Verizane, "Zyska nie tylko Pelplin", 9 marca 2015r.

- - -

Verizane, "Materializuje oczekiwania gminy", 9 marca 2015r.INWESTOR      INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. Elbud Warszawa        Energoprojekt Poznań