Budowa stacji 400(220)/110 kV Pelplin

 

Kto realizuje inwestycję

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - Inwestor - zleca inwestycję

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako OSP – określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 13 400 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

www.pse.pl 


PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. - Wykonawca, lider konsorcjum - realizuje inwestycję

Lider Konsorcjum, PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. to nowoczesna i ceniona na rynku spółka, specjalizująca się w realizacji inwestycji z zakresu budownictwa elektroenergetycznego. Wieloletnie doświadczenie w budowie linii i stacji elektroenergetycznych, profesjonalna kadra i szeroki zakres usług sprawiają, że spółka należy do grona czołowych firm działających w branży. ELBUD Warszawa Sp. z o.o. buduje i modernizuje przede wszystkim linie napowietrzne i kablowe najwyższych i wysokich napięć (400, 220 i 110 kV) oraz stacje elektroenergetyczne. Prowadzi także prace związane z konserwacją tego rodzaju obiektów, a także prace elektroenergetyczne dla branży ogólnobudowlanej.

Firma świadczy także usługi z zakresu projektowania i wsparcia formalno-prawnego inwestycji. Na krajowym rynku ELBUD Warszawa Sp. z o.o. rozwija skupioną wokół siebie grupę kapitałową, zapewniającą większą konkurencyjność i bardziej kompleksową ofertę.

www.elbud.waw.pl


ENERGOPROJEKT POZNAŃ S.A. - Wykonawca, członek konsorcjum - realizuje inwestycję

Członek Konsorcjum, ENERGOPROJEKT POZNAŃ S.A. to spółka akcyjna z 65–letnią tradycją w projektowaniu elementów sieci elektroenergetycznych – linii i stacji wszystkich napieć, obiektów kubaturowych, obiektów łączności i innych, dla energetyki zawodowej i przemysłu, Przez lata swej działalności biuro miało wiodącą rolę w tworzeniu opracowań typowych i powtarzalnych linii i stacji, projektowało i projektuje linie najwyższych napięć. Biuro zatrudnia około 100 osób pracujących w Centrali w Poznaniu oraz w Biurach Regionalnych w Katowicach i Warszawie.

www.energoprojekt.poznan.pl
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Elbud Warszawa        Energoprojekt Poznań