Budowa stacji 400(220)/110 kV Pelplin

 

Kto realizuje inwestycję

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - Inwestor - zleca inwestycję

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako OSP – określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 13 400 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

www.pse.pl.

PSE Inwestycje S.A. - Inżynier Kontraktu - prowadzi nadzór nad realizacją inwestycji

To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Firma wykonuje zadania wspierające realizację projektów inwestycyjnych krajowego Operatora Systemu Przesyłowego, czyli PSE S.A. Jej działalność obejmuje nadzór inwestorski nad prowadzonymi inwestycjami (funkcja Inżyniera Kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biura projektów).

www.pse-inwestycje.pl

. PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. - Wykonawca, lider konsorcjum - realizuje inwestycję

Lider Konsorcjum, PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. to nowoczesna i ceniona na rynku spółka, specjalizująca się w realizacji inwestycji z zakresu budownictwa elektroenergetycznego. Wieloletnie doświadczenie w budowie linii i stacji elektroenergetycznych, profesjonalna kadra i szeroki zakres usług sprawiają, że spółka należy do grona czołowych firm działających w branży. ELBUD Warszawa Sp. z o.o. buduje i modernizuje przede wszystkim linie napowietrzne i kablowe najwyższych i wysokich napięć (400, 220 i 110 kV) oraz stacje elektroenergetyczne. Prowadzi także prace związane z konserwacją tego rodzaju obiektów, a także prace elektroenergetyczne dla branży ogólnobudowlanej.

Firma świadczy także usługi z zakresu projektowania i wsparcia formalno-prawnego inwestycji. Na krajowym rynku ELBUD Warszawa Sp. z o.o. rozwija skupioną wokół siebie grupę kapitałową, zapewniającą większą konkurencyjność i bardziej kompleksową ofertę.

www.elbud.waw.pl


ENERGOPROJEKT POZNAŃ S.A. - Wykonawca, członek konsorcjum - realizuje inwestycję

Członek Konsorcjum, ENERGOPROJEKT POZNAŃ S.A. to spółka akcyjna z 65–letnią tradycją w projektowaniu elementów sieci elektroenergetycznych – linii i stacji wszystkich napieć, obiektów kubaturowych, obiektów łączności i innych, dla energetyki zawodowej i przemysłu, Przez lata swej działalności biuro miało wiodącą rolę w tworzeniu opracowań typowych i powtarzalnych linii i stacji, projektowało i projektuje linie najwyższych napięć. Biuro zatrudnia około 100 osób pracujących w Centrali w Poznaniu oraz w Biurach Regionalnych w Katowicach i Warszawie.

www.energoprojekt.poznan.pl
INWESTOR      INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. Elbud Warszawa        Energoprojekt Poznań