AKTUALNOŚCI

Zakończenie Prac Budowlanych

Inwestor wraz z Wykonawcą zakończył roboty budowlana na terenie nowo powstałej stacji elektroenergetyczne Pelplin.

Podczas realizacji inwestycji wybudowano rozdzielnie 400kV wyposażoną w trzy gałęzie w układzie pracy tzw. półtora wyłącznikowym. Rozdzielnia 400kV została przystosowana do powiązania z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym z następującymi liniami wysokiego napięcia:

• linia 400kV Gdańsk Przyjaźń Tor 1,

• linia 400kV Gdańsk Przyjaźń Tor 2,

• linia 400kV Grudziądz Tor 1,

• linia 400kV Grudziądz Tor 2,

Dzięki dostarczonemu przez Inwestora i zainstalowanemu na stanowisku autotransformatorowi sieciowemu 400/110kV o mocy znamionowej 450MVA rozdzielnia 400kV jest w stanie zasilać rozdzielnie 110kV, która została również wybudowana podczas realizacji inwestycji na terenie stacji elektroenergetycznej Pelplin. Rozdzielnia 110kV za pośrednictwem nowego autotransformatora jest w stanie zasilić mniejsze punkty zasilania należące do Zakładu Dystrybucji takie np. jak:

• stacja elektroenergetyczna w miejscowości Starogard Gdański,

• Czarna Woda,

• Lignowy,

• Subkowy,

• Sztum,

• Malbork Południe

• lub odebrać energię elektryczną wyprodukowaną przez przyszłe Farmy Wiatrowe.

Dla bezpieczeństwa terenów przyległych oraz działania systemu elektroenergetycznego stacja w Pelplinie podczas realizacji inwestycji została wyposażona w liczne systemy sterowania i nadzoru umożliwiające bezobsługowe działanie oraz układy zapobiegające nagłym zdarzeniom jak np. system gaszenia autotransformatora, system separacji wód opadowych wraz odprowadzeniem deszczówki do pobliskiego cieku wodnego, układ infrastruktury drogowej i technicznej, a także wiele innych umożliwiających długotrwałe i bezzakłóceniowej działanie.

Zakończono testy na Rozdzielni 110 kV

Inwestor pomyślnie zakończył testy sprawdzające na Rozdzielni 110 kV Stacji Pelplin.

Rozdzielnia jest gotowa do podania napięcia lokalnego operatora.

Testy na Rozdzielni 110 kV

Wykonawca współnie z Inwestorem wykonuje ostatnie testy sprawdzające na Rozdzielni 110 kV Stacji Elektroenergetycznej PELPLIN.

Po pozytywnym zakończeniu testów bedzie możliwe podanie napiecia na Rozdzielnie.

Stan zaawansowania prac

Wykonawca zakończył główne prace budowlano - montażowe na nowej stacji elektroenergetycznej 400(220)/110 kV Pelplin.
W chwili obecnej rozdzielnia 110kV w docelowym obmiarze oczekuje na wprowadzenie linii 110kV lokalnego Operatora.

Rozdzielnia 110kV wraz z Autotransformatorem w zakresie realizacji Fazy I zadnia oczekują na podanie napięcia przez Inwestora zgodnie z planem pierwszego łączenia obiektu oraz rozpoczęcia prób i testów.

 

Podanie napięcia na rozdzielnie 110 kV

Rozdzielnia 110kV wraz z Autotransformatorem w zakresie realizacji Fazy I zadnia oczekują na podanie napięcia przez Inwestora zgodnie z planem pierwszego łączenia obiektu. Rozdzielnia 110kV w docelowym obmiarze, gotowa do podania napięcia oczekuje na wprowadzenie linii 110kV lokalnego Operatora.

 

 

Archiwum aktualności