AKTUALNOŚCI

Prace pomiarowe na rozdzielni 110 kV

Przystąpiono do rozpoczęcia prac kontrolno – pomiarowych zmierzających do uruchomienia kompletnej Rozdzielni 110kV w celu umożliwienia wprowadzenia linii 110kV lokalnego dystrybutora Energa S.A..

Trwają prace montażowe Rozdzielni 400 kV

Wykonawca prowadzi  prace montażowe w obwodach wtórnych na  Rozdzielni 400 kV stacji elektroenergetycznej

Kolejne pozwolenie wydane

Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla zakresu Fazy I realizacji budowy stacji elektroenergetycznej Pelplin.

Rozpoczęto budowę rozdzielni 400kV - Faza II

Wykonawca inwestycji rozpoczął realizacje FAZY II w zakresie Budowy Napowietrznej Rozdzielni 400 kV. Poniżej zdjęcie prezentujące teren nowowybudowanej stacji elektroenergetycznej Pelplin.

Kolejny etap zakończony

Wykonawca zakończył montaż, fundamentów, konstrukcji i aparatury rozdzielni 110kV Faza II, budowanej w celu przyłączenia lokalnego dystrybutora energii elektrycznej.