AKTUALNOŚCI

Trwają prace montażowe Rozdzielni 400 kV

Wykonawca prowadzi  prace montażowe w obwodach wtórnych na  Rozdzielni 400 kV stacji elektroenergetycznej

Kolejne pozwolenie wydane

Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla zakresu Fazy I realizacji budowy stacji elektroenergetycznej Pelplin.

Rozpoczęto budowę rozdzielni 400kV - Faza II

Wykonawca inwestycji rozpoczął realizacje FAZY II w zakresie Budowy Napowietrznej Rozdzielni 400 kV. Poniżej zdjęcie prezentujące teren nowowybudowanej stacji elektroenergetycznej Pelplin.

Kolejny etap zakończony

Wykonawca zakończył montaż, fundamentów, konstrukcji i aparatury rozdzielni 110kV Faza II, budowanej w celu przyłączenia lokalnego dystrybutora energii elektrycznej.

Rozpoczęto fazę II budowy stacji Pelplin

Wykonawca przystąpił do realizacji prac budowlano-montażowych przewidzianych w fazie II projektu, do których m.in. należy montaż drugiego autotransformatora oraz dalsza rozbudowa rozdzielni 400 kV.