AKTUALNOŚCI

Rozdzielnia 220 kV i 110 kV oczekuje na podanie napięcia

Rozdzielnia 220kV oraz Rozdzielnia 110kV w zakresie realizacji Fazy I zadnia oczekują na podanie napięcia przez Inwestora zgodnie z planem pierwszego łączenia obiektu. W dalszym ciągu linia 220kV relacji Stacja Jasiniec – Stacja Pelplin – Stacja Gdańsk pracuje w trybie Awaryjnym

Linia 220 kV ponownie załączona do pracy

Zakończono prace montażowe na wyłączeniu linii 220kV relacji Stacja Gdańsk – Stacja Jasiniec. Ciąg liniowy 220kV relacji Stacja Jasiniec – Stacja Pelplin – Stacja Gdańsk załączono w trybie awaryjnym.

Autotransformator AT4, Rozdzielnia 220kV oraz Rozdzielnia 110kV w zakresie realizacji Fazy I zadnia oczekują na podanie napięcia przez Inwestora zgodnie z planem pierwszego łączenia obiektu.

Prace Montażowe

Przystąpiono do prac na wyłączeniu linii 220kV relacji Stacja Gdańsk – Stacja Jasiniec w celu podania napięcia na nowe urządzenia zainstalowane w Stacji  400(220)/110 kV Pelplin. Prace zakończą się włączeniem stacji Pelplin do Krajowego Sytemu w ramach realizacji Fazy I zadania.

Wyłączenie linii 220 kV

Faza I realizacji Stacji Pelplin oczekuje na planowane wyłączenie linii 220kV relacji Stacja Gdańsk – Stacja Jasiniec w celu podania napięcia na nowe urządzenia zainstalowane w Stacji  400(220)/110 kV Pelplin. Włączenie Stacji Pelplin do Krajowego Sytemu zakończy Fazę I realizacji zadania.

Prace pomiarowe na rozdzielni 110 kV

Przystąpiono do rozpoczęcia prac kontrolno – pomiarowych zmierzających do uruchomienia kompletnej Rozdzielni 110kV w celu umożliwienia wprowadzenia linii 110kV lokalnego dystrybutora Energa S.A..