AKTUALNOŚCI

Rozpoczęto budowę rozdzielni 400kV - Faza II

Wykonawca inwestycji rozpoczął realizacje FAZY II w zakresie Budowy Napowietrznej Rozdzielni 400 kV. Poniżej zdjęcie prezentujące teren nowowybudowanej stacji elektroenergetycznej Pelplin.

Kolejny etap zakończony

Wykonawca zakończył montaż, fundamentów, konstrukcji i aparatury rozdzielni 110kV Faza II, budowanej w celu przyłączenia lokalnego dystrybutora energii elektrycznej.

Rozpoczęto fazę II budowy stacji Pelplin

Wykonawca przystąpił do realizacji prac budowlano-montażowych przewidzianych w fazie II projektu, do których m.in. należy montaż drugiego autotransformatora oraz dalsza rozbudowa rozdzielni 400 kV.

Prace montażowe zakończone.

Wykonawca zakończył główne prace montażowe. Na przełomie lipca i sierpnia 2016 r. planowane jest uruchomienie Autotransformatora AT4.

Budynki stacyjne gotowe.

Wykonawca zakończył prace dotyczące obiektów kubaturowych na terenie rozdzielni. Obecnie trwają prace kontrolno-pomiarowe i rozruchowe stacji elektroenergetycznej Pelplin Faza I.