AKTUALNOŚCI

Zakończono testy na Rozdzielni 110 kV

Inwestor pomyślnie zakończył testy sprawdzające na Rozdzielni 110 kV Stacji Pelplin.

Rozdzielnia jest gotowa do podania napięcia lokalnego operatora.

Testy na Rozdzielni 110 kV

Wykonawca współnie z Inwestorem wykonuje ostatnie testy sprawdzające na Rozdzielni 110 kV Stacji Elektroenergetycznej PELPLIN.

Po pozytywnym zakończeniu testów bedzie możliwe podanie napiecia na Rozdzielnie.

Podanie napięcia na rozdzielnie 110 kV

Rozdzielnia 110kV wraz z Autotransformatorem w zakresie realizacji Fazy I zadnia oczekują na podanie napięcia przez Inwestora zgodnie z planem pierwszego łączenia obiektu. Rozdzielnia 110kV w docelowym obmiarze, gotowa do podania napięcia oczekuje na wprowadzenie linii 110kV lokalnego Operatora.

 

 

Stan zaawansowania prac

Wykonawca zakończył główne prace budowlano - montażowe na nowej stacji elektroenergetycznej 400(220)/110 kV Pelplin.
W chwili obecnej rozdzielnia 110kV w docelowym obmiarze oczekuje na wprowadzenie linii 110kV lokalnego Operatora.

Rozdzielnia 110kV wraz z Autotransformatorem w zakresie realizacji Fazy I zadnia oczekują na podanie napięcia przez Inwestora zgodnie z planem pierwszego łączenia obiektu oraz rozpoczęcia prób i testów.

 

Rozdzielnia 220 kV i 110 kV oczekuje na podanie napięcia

Rozdzielnia 220kV oraz Rozdzielnia 110kV w zakresie realizacji Fazy I zadnia oczekują na podanie napięcia przez Inwestora zgodnie z planem pierwszego łączenia obiektu. W dalszym ciągu linia 220kV relacji Stacja Jasiniec – Stacja Pelplin – Stacja Gdańsk pracuje w trybie awaryjnym

Archiwum aktualności