Budowa stacji 400(220)/110 kV Pelplin

 

Oddziaływanie stacji

Stacja elektroenergetyczna jest obiektem niewątpliwie oddziałującym na środowisko. Dlatego też, inwestycja podlega szczegółowym regulacjom prawnym określającym dopuszczalne oddziaływanie obiektu na środowisko.

Pole elektromagnetyczne
Zjawisko pola elektromagnetycznego towarzyszy pracy wszystkich urządzeń elektrycznych, nawet takich jak telewizor, komputer czy telefon komórkowy. Jego poziom oddziaływania określany jest poprzez wskazanie dwóch wartości: natężenia pola elektrycznego i natężenia pola magnetycznego.

Stacja elektroenergetyczna Pelplin została zaprojektowana tak, aby w żadnym miejscu poza jej granicami, nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy tych pól. Oznacza to, że nawet długotrwałe przebywanie nawet przy samej granicy stacji, jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Zgodność poziomu pola elektromagnetycznego w sąsiedztwie stacji weryfikowany będzie przez pomiary kontrolne. Dopiero gdy potwierdzą one zgodność z obowiązującymi przepisami, obiekt będzie mógł rozpocząć swoją pracę.

Aparatura rozdzielni 110 kV - źródło pola elektromagnetycznegoHałas
Głównym źródłem hałasu na stacji elektroenergetycznej jest znajdująca się na niej aparatura, a także urządzenia służące do jej wentylacji. Jednakże wytwarzany przez nie poziom hałasu nie będzie uciążliwy dla sąsiedztwa stacji. Na jej granicy poziom hałasu będzie wynosić bowiem jedynie 45 dB, czyli dokładnie tyle ile hałas wytwarzany przez znajdujące się w naszych domach urządzenia elektryczne.INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Elbud Warszawa        Energoprojekt Poznań