Budowa stacji 400(220)/110 kV Pelplin

 

Aktualności

Wykonawca prowadzi prace montażowe w zakresie  obwodów wtórnych na Rozdzielni 400 kV stacji elektroenergetycznej.INWESTOR      INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. Elbud Warszawa        Energoprojekt Poznań