Budowa stacji 400(220)/110 kV Pelplin

 

Cel inwestycji

Inwestycja polega na budowie stacji elektroenergetycznej 400(220)/110 kV w gminie Pelplin. Stacja będzie jednym z ważniejszych elementów sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć w północnej Polsce. Włączone do niej zostaną linie elektroenergetyczne 400 kV Grudziądz – Gdańsk Przyjaźń oraz regionalne linie wysokiego napięcia 110 kV. Stacja będzie także połączona z zespołami elektrowni wiatrowych „Pelplin II” i „Sztum”.

Przedsięwzięcie ma kluczowe znaczenie zarówno dla regionu, jak i całej Polski. Budowa stacji pozwoli bowiem na dalszy rozwój gospodarczy i społeczny województwa pomorskiego. Region ten od lat zwiększa swoje zapotrzebowanie na energię elektryczną, a to implikuje konieczność rozbudowy istniejącej tu infrastruktury przesyłowej. Dzięki temu poprawią się warunki zasilania regionu, co w praktyce oznaczać będzie pewniejsze i stabilniejsze dostawy prądu dla milionów odbiorców w regionie.


INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Elbud Warszawa        Energoprojekt Poznań