Budowa stacji 400(220)/110 kV Pelplin

 

Lokalizacja stacji

Stacja elektroenergetyczna 400(220)/110 kV Pelplin zostanie wybudowana na niezabudowanych nieruchomościach w obrębie Ropuchy w gminie Pelplin (woj. pomorskie). Działka obecnie użytkowana rolniczo, usytuowana jest po północno-zachodniej stronie miasta Pelplin, przy asfaltowej drodze powiatowej oraz drodze gminnej połączonych bezpośrednio z obwodnicą Pelplina. Działka została już zakupiona przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Przez teren planowanej stacji, przebiega obecnie linia 220 kV relacji Jasiniec-Gdańsk 1 (bezpośrednio na terenie stacji znajduje się słup nr 240 tej linii). Teren ten znajduje się poza obszarem Natura 2000 i nie jest objęty żadną inną formą ochrony przyrody. Lokalizację stacji akceptują władze Miasta i Gminy Pelplin, ponadto budowa nowej stacji 400/110 kV wraz z niezbędnymi powiązaniami liniowymi o napięciu 400 kV i 110 kV uwzględniona jest w aktualnym MPZP dla obszaru obejmującego fragment gminy Pelplin w rejonie miejscowości Rajkowy, Ropuchy, Rożental i Nowy Dwór Pelpliński.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Elbud Warszawa        Energoprojekt Poznań