Budowa stacji 400(220)/110 kV Pelplin

 

Jak działa stacja?

Stacje elektroenergetyczne to obiekty infrastruktury przesyłowej służące do transformacji i/lub rozdziału energii elektrycznej przesyłanej na znaczne odległości. Stacja Pelplin łączyć będzie obydwie funkcje. Znajdujący się na niej transformator pozwoli obniżać napięcie docierającej tu energii elektrycznej i zasilać nią regionalne linie wysokiego napięcia. Dzięki temu, prąd dociera dalej, do kolejnych stacji i transformatorów, co w końcowym efekcie pozwala zaopatrywać w energię użytkowników końcowych.

Autotransformator mocy 110/15 kV

Z kolei nowa rozdzielnia pozwoli przesłać docierającą na stację energię elektryczną liniami najwyższych napięć do innych regionów kraju. To bardzo ważne, ponieważ Krajowy System Elektroenergetyczny, którego elementem będzie stacja Pelplin, odpowiada za zaopatrzenie w energię elektryczną całej Polski. Nowoczesna infrastruktura przesyłowa zwiększa zatem bezpieczeństwo energetyczne milionów Polaków.

Rozdzielnia najwyższych napięć

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Elbud Warszawa        Energoprojekt Poznań