Budowa stacji 400(220)/110 kV Pelplin

 

Inwestycja w pytaniach i odpowiedziach

Czy stacja będzie bezpieczna dla otoczenia?

Tak, stacja została zaprojektowana zgodnie ze wszystkimi przepisami określającymi dopuszczalny poziom oddziaływania na otoczenie, zarówno jeśli chodzi o pole elektromagnetyczne, jak również natężenie hałasu. Teren stacji zostanie także ogrodzony.

Jakie będą uciążliwości w związku z budową stacji?

Jedyne uciążliwości, które pojawią się w trakcie budowy stacji związane będą z transportem (krótkookresowe utrudnienia na drogach w sąsiedztwie stacji) i wykorzystaniem ciężkiego sprzętu na terenie stacji (zwiększony poziom hałasu).

Czy podczas budowy wystąpią przerwy w dostawach prądu?

Nie, nie wystąpią. Wszystkim odbiorcom zostaną zapewnione dostawy energii elektrycznej z innych źródeł. W praktyce oznacza to, że realizacja inwestycji będzie niemal nieodczuwalna dla mieszkańców regionu.

Ile potrwają prace?

Budowa stacji podzielona będzie na dwa etapy. Pierwszy, krótszy, potrwa od czerwca 2015 r. do stycznia 2016 r. Etap ten obejmie budowę rozdzielni 110 kV, przebudowę wprowadzenia istniejącej linii 220 kV Jasiniec - Gdańsk I oraz realizację prac niezbędnych do wprowadzenia mocy z budowanej farmy wiatrowej Pelplin 2. Etap drugi, planowany od lutego 2016 r. do grudnia 2018 r. obejmie budowę docelowego układu stacji, w tym całej rozdzielni 400 kV wraz z montażem dwóch autotransformatorów.

Jakie korzyści odniesie gmina Pelplin?

Przede wszystkim poprawi się bezpieczeństwo energetyczne całego regionu, a to oznacza stabilniejsze i pewniejsze dostawy energii elektrycznej do tysięcy odbiorców. Dodatkowo, po oddaniu stacji do użytkowania, budżet gminy zasilać będą podatki od inwestycji.

Dlaczego inwestycja będzie realizowana właśnie w Pelplinie?

O lokalizacji inwestycji zadecydowały dwa czynniki. Po pierwsze budowa stacji jest niezbędna dla wprowadzenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego mocy z budowanej farmy wiatrowej Pelplin II. Po drugie - przebiegajaca przez gminę istniejąca linia 220kV relacji Jasieniec – Gdańsk 1, poprzez którą moc wytworzona przez turbiny wiatrowe zostanie wprowadzona do KSE.INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Elbud Warszawa        Energoprojekt Poznań