AKTUALNOŚCI

Testy na Rozdzielni 110 kV

Wykonawca współnie z Inwestorem wykonuje ostatnie stesty sprawdzające na Rozdzielni 110 kV Stacji Elektroenergetycznej PELPLIN.

Po pozytywnym zakończeniu testów bedzie możliwe podanie napiecia na Rozdzielnie.

Stan zaawansowania prac

Wykonawca zakończył główne prace budowlano - montażowe na nowej stacji elektroenergetycznej 400(220)/110 kV Pelplin.
W chwili obecnej rozdzielnia 110kV w docelowym obmiarze oczekuje na wprowadzenie linii 110kV lokalnego Operatora.

Rozdzielnia 110kV wraz z Autotransformatorem w zakresie realizacji Fazy I zadnia oczekują na podanie napięcia przez Inwestora zgodnie z planem pierwszego łączenia obiektu oraz rozpoczęcia prób i testów.

 

Rozdzielnia 110kV w docelowym obmiarze, gotowa do podania napięcia

Rozdzielnia 110kV wraz z Autotransformatorem w zakresie realizacji Fazy I zadnia oczekują kolejny miesiąc na podanie napięcia przez Inwestora zgodnie z planem pierwszego łączenia obiektu.

Rozdzielnia 110kV w docelowym obmiarze, gotowa do podania napięcia oczekuje na wprowadzenie linii 110kV lokalnego Operatora.

 

Rozdzielnia 220 kV i 110 kV oczekuje na podanie napięcia

Rozdzielnia 220kV oraz Rozdzielnia 110kV w zakresie realizacji Fazy I zadnia oczekują na podanie napięcia przez Inwestora zgodnie z planem pierwszego łączenia obiektu. W dalszym ciągu linia 220kV relacji Stacja Jasiniec – Stacja Pelplin – Stacja Gdańsk pracuje w trybie awaryjnym

Próba napięciowa linii 220 kV

Inwestor przeprowadził próbę napięciową i obciążeniową linii 220kV relacji Stacja Jasiniec – Stacja Pelplin – Stacja Gdańsk.

Rozdzielnia 110kV wraz z Autotransformatorem w zakresie realizacji Fazy I zadnia oczekują na podanie napięcia przez Inwestora zgodnie z planem pierwszego łączenia obiektu.

 

Archiwum aktualności